Zhejiang Xinsheng House Renovation Co., Ltd.
Company Address: 4th Floor, Xinrong Building, No. 1018,

South Shuanglong Street, Xiguan Sub-district, Wucheng District,

Jinhua City, Zhejiang Province, China


Contact Information: +86-579-82131869 | +86-13953023664
Email Address: zjxsxs(at)163(dot)com
Company Website: www.zjxsxs.com